Na všech prohlídkových trasách zámku budou dočasně umístěny unikátní exponáty, které připomenou významné členy z řad majitelů zámku. U příležitosti výročí byly také obnoveny pokoje hraběnky Černínové z 60. let 19. století v Adamově stavení, které jsou součástí první prohlídkové trasy. Chybět nebudou ani noční prohlídky zámku nazvané Defenestrace aneb příběh Viléma Slavaty. Bonusem pro návštěvníky bude cenově zvýhodněná, slosovatelná výroční vstupenka.

„Písemně je existence hradu poprvé zmiňována v roce 1220. V tomto roce došlo k setkání příslušníků rodu Vítkovců ve středočeských Vleticích. Jindřich, syn zakladatele rodu Vítka z Prčice, se při této příležitosti poprvé nechal zapsat jako Jindřich z Nového hradu, který byl po něm později pojmenovaný Jindřichův Hradec. Po většinu z následujících 800 let patřil hrad i město k nejvýznamnějším sídlům českých zemí.  Dnes je jindřichohradecký zámek třetím největším památkovým komplexem v České republice. Jeho kouzlo spočívá v dokonalém prolnutí různých stavebních stylů, pyšní se bohatou historií a s přiléhajícím městem tvoří harmonický celek. Považovali jsme proto za důležité připomenout toto významné jubileum“, říká ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec. 

Slavíme narozeniny jindřichohradeckého zámku

K výročí Jindřichova Hradce pořádá správa zámku dvě významné akce. V sobotu 25. července v 15 hodin bude zahájena vernisáž výstavy Černínové a kostel sv. Jakuba ve svatojakubském kostele, který od roku 1860 sloužil jako pohřební místo černínského rodu. Vernisáž zároveň symbolicky otevírá kostel pro veřejnost. Pravidelně bude zpřístupněn vůbec poprvé, a to každou srpnovou neděli.

Hlavní výstavní akce je spjata se zámeckým areálem. Od dnešního dne jsou na všech prohlídkových trasách umístěny unikátní exponáty z uplynulých 800 let, které se váží k různým majitelům jindřichohradeckého zámku a budou vystaveny pouze tento rok. „Mezi nejvýznamnější patří náročně zdobené pergamenové listiny císařovny Anny Tyrolské z roku 1617 a arcivévody Leopolda, pozdějšího císaře Leopolda I. z roku 1650 pro hraběte Viléma Slavatu, které se podařilo vykoupit ze soukromého vlastnictví doslova před pár dny“, říká kastelán jindřichohradeckého zámku Jan Mikeš. Ministerstvo kultury ČR vykoupilo obě listiny pro Národní památkový ústav za celkovou sumu 335 000 Kč.

Celkem bude nově představena více než dvacítka vzácných exponátů. Řadu z nich zapůjčila jindřichohradecká pobočka Státního oblastního archivu v Třeboni. „Návštěvníci se tak mohou těšit na to, že spatří rukavičky hraběnky Františky Slavatové, vychovatelky císaře Leopolda I., které pochází z poloviny 17. století, nebo jen o něco mladší klobouk Karla Felixe Slavaty, který byl generálním představeným karmelitánského řádu v Římě na sklonku 17. století. Ještě o něco starší je unikátní kříž s částečkami země z biblických míst. Byl přivezen Heřmanem Černínem z návštěvy Palestiny v letech 1598-1599, kterou popsal jeho druh Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ve svém slavném cestopise“, doplňuje Jan Mikeš. Ze zámeckých depozitářů se v tomto výročním létě objeví i další unikáty – například svatební šaty hraběnky Terezy Černínové z roku 1817 nebo pozdně gotický reliéf Zvěstování z bývalé hradní kaple.

U příležitosti výročí byly na začátku prázdnin návštěvníkům zpřístupněny obnovené pokoje někdejšího apartmánu hraběnky Marie Terezie Černínové v Adamově stavení ze 60. let 19. století, které jsou součástí první prohlídkové trasy. „Restaurovaly se nástěnné malby, brousily podlahy, místnosti se nově vybavily nábytkem a doplnily množstvím zařízení, dosud skrytého v depozitářích zámku. Znovu jsme podle historických inventářů vytvořili podobu soukromého apartmánu hraběnky Černínové“, popisuje kastelán Mikeš. Celková obnova prostor vyšla na 600 000 Kč.

V jubilejní sezóně nebudou chybět večerní hrané prohlídky nazvané Defenestrace aneb příběh Viléma Slavaty. Ty návštěvníky provedou nejen všemi zásadními okamžiky počátku Stavovského povstání, včetně realistického představení samotné defenestrace, ale také mnoha prostory jindřichohradeckého hradu a zámku včetně běžně nepřístupných míst. Představení se budou konat ve dnech 31. července, 14., 15., 21. a 22. srpna. Začátky v 19:00, 20:40 a 22:30 hodin.

Výroční vstupenka 

Správa zámku připravila v letošním roce pro své návštěvníky finančně zvýhodněnou vstupenku. „Aby bylo možné projít všechny trasy a vidět všechny vystavené předměty, nabízíme speciální výroční vstupenkou. Ta má platnost 7 dnů od zakoupení a umožňuje za mimořádně výhodnou cenu projít všech pět prohlídkových tras zámku. Navíc je slosovatelná a deset výherců, vždy v doprovodu jedné další osoby se může těšit na speciální prohlídku nepřístupných prostor korunovanou hostinou ve středověké černé kuchyni“, láká kastelán Jan Mikeš.

Markéta Slabová, Národní památkový ústav