Jak upřesnila kastelánka hradu Eliška Niederová, aktuálně se pracuje na rekonzervaci vnějších zdí. „Ale pouze některých jako je stěna na nádvoří se sgrafity, arkáda, nádvorní stěna donjonu, torzo nádvorní stěny renesančního paláce, nádvorní stěna třetí brány a západní stěna původní románské hradby,“ vyjmenovala.

Dále jsou restaurovány také torza historických omítek na západní straně nádvoří. „Jedná se o zbytek stěny renesančního paláce. Omítka a zbytky jejích jader byly očištěny, obtmeleny, injektovány zpevňovacím materiálem a je na nich nanesen odsolovací zábal,“ popsala práce.

Zaměstnanci najaté firmy odstraňují současně i cementového spárování a omítky ze všech částí zahrnuté v této etapě oprav. „Momentálně se pracuje na západní stěně bývalé románské hradby. Cementová malta se nahrazuje maltou vápennou, která je prodyšná a dobře odvádí vodu z vnitřku stěn. Zároveň je historicky věrná. Deradované cihly jsou nahrazovány zdravými,“ uvedla Eliška Niederová.

Restaurují historickou kapli

Zároveň se podle jejích slov dočkala restaurování i románská kaple v menší hradní věži, v které jsou zbytky historické omítky ze 13. století. „Odsolují se, čistí a zpevňují stěny,“ zmínila kastelánka s tím, že původně měla tato etapa prací být hotova 31. července. Avšak došlo k prodloužení až do 30. září příštího roku. „A to kvůli náročným klimatickým podmínkám, přílišnému zamokření zdí, a velké hloubce spár. Ta je někdy i 20 centimetrů a maltu je možno házet jen po maximálně třícentimetrových vrstvách,“ upozornila kastelánka. Další vrstvu je pak možno přidat až po vyschnutí té předchozí. „Jedná se o překážky, které se objevily až po rozkrytí hlubokých spár,“ vysvětlila Niederová.

Románskou kapli navíc zabezpečí tak, aby historické omítky a celý unikátní vnitřní románský prostor přetrval ještě pro další generace.

Hrad bude světlejší

Pokud se nepodaří získat finance a plynule navázat druhou etapou, budou práce na Landštejně a s nimi i částečné omezení návštěvníků trvat právě do 30. září 2022. „Po opravách bude hrad na první pohled světlejší a barevně jednolitý. Zároveň bude zdivo lépe reagovat na klimatické změny, vápenná malta je historickému zdivu příznivější než tvrdá cementová, která nepouští vlhkost ven a zdivo pod ní degraduje a odpadává ve velkých kusech,“ konstatovala, že se jedná o hlavní důvod rozsáhlé rekonstrukce.

Stav zdiva podle správcové státního hradu na mnohých místech dosahoval havarijního stavu a ohrožoval tak turisty. „Proto jsou po hradě umístěny zábrany a provazy, které vymezují bezpečný koridor. Nejdůležitějším výsledkem oprav tedy má být právě bezpečný hrad pro návštěvníky,“ naznačila kastelánka.

Tato etapa prací na Landštejně stojí necelých 20 milionů korun a je financována z programu Správy majetku ve vlastnictví státu Ministerstva kultury ČR (SMVS).

Skalničky na hradbách i bylinkové záhony

Koruny zdí jsou osazeny účelnými skalničkovými záhony, který mimo jiné zjemňují pohled na kamenné zdivo. „Položení rozchodníkových koberců byl nápad dodavatelské firmy, která tím eliminovala problémy, které by mohly nastat při klasickém zadrnování korun zdí,“ popsala inovaci.

Návštěvníkům prostředí zpříjemňují i živé rostliny. „Bylinkové záhonky byl náš nápad, jak oživit pobyt návštěvníků na hradě a zároveň jim poskytnout zajímavé informace z běžného života ve středověku,“ podotkla kastelánka.

Kulturní akce o prázdninách na hradě Landštejně a v kostele sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem:
1. 7. – 31. 8. Kostel sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem – denně otevřeno, výklad o historii kostela i hradu Landštejna ve 13 hodin
27. – 28. 7. Kejklíř Jonáš – veselá vystoupení pro děti i pro dospělé v hradním příkopu
31. 7. 20 – 22:30 hodin Hradozámecká noc – volné večerní prohlídky hradu
2. 8. 21 hodin Kostel sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem – Landštejnské legendy, divadelní představení
4. – 7. 8. 21 hodin Kostel sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem – Landštejnské legendy, divadelní představení
5. – 8. 8. 2021 11:30, 13:30, 15:30 SHŠ Buhurt – vystoupení v hradním příkopu
14. – 15. 8. 11 a 14 hodin Kostel sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem – SHŠ Carpe Diem
16. – 20. 8. Hudební vsuvky – vystoupení sester Tesařových s programem pro děti i pro dospělé (housle, klarinet, kytara, zpěv)
21. – 22. 8. 2021 SHŠ Páni z Hradce – středověká řemesla a komentované oblékání rytíře do zbroje na hradě Landštejně
28. 8. Mezinárodní noc pro netopýry – setkání s netopýry na hradě