Po několika neúspěšných pokusech z minulých let se konečně dočkal Jindřichův Hradec zvláštní pocty. Bude reprezentovat Jihočeský kraj v soutěži Historické město roku, kterou již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Velké zadostiučinění cítí zejména starosta Stanislav Mrvka. „V posledních třech letech jsme pokaždé při výběru skončili druzí. Musím říct, že hodně bodů jsme ztráceli například i kvůli neutěšenému stavu vyhořelého pivovaru. Jsem ale moc rád, že se to nakonec povedlo a do celostátního kola postupujeme my. Ohromnou zásluhu na tom mají nejen ti, kteří o památky pečují administrativně, ale také všichni lidé, kteří v historických domech bydlí, opravují je a starají se o ně. Snažíme se je všemožně podporovat i finančně a je vidět, že to nese ovoce," komentoval úspěch Jindřichova Hradce starosta.

Do krajského kola soutěže o titul Historické město roku 2015 se přihlásila čtyři jihočeská města Jindřichův Hradec, Prachatice, Vimperk a Třeboň. Hodnotící komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska zasedala v polovině ledna.

Proč nakonec získal nejlepší hodnocení právě Hradec, vysvětlil ředitel českobudějovického územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Daniel Šnejd.

„Město se trvale zapojuje do Programu regenerace již od jeho počátku. V roce 2007 se stalo vítězem celostátního kola soutěže a získalo tak titul Historické město roku. Město má 217 památek, z nichž 118 leží přímo na území rezervace. Systematicky jsou opravovány památky ve vlastnictví města, ale podporováni jsou i soukromí vlastníci," upřesnil Daniel Šnejd.

Dodal, že komise si velmi cení i toho, že Jindřichův Hradec, jako jediný ze soutěžních měst, má regulační plán, který dodržuje a plánuje jeho aktualizaci. Zda si tedy Hradec sáhne i na republikový titul, bude jasné už letos v dubnu, kdy se uskuteční celostátní finále.