V minulém týdnu dostali členové vedení města a zastupitelstva otevřený dopis od členů iniciativy „Je to i tvoje město“. Dopis shrnuje výhrady iniciativy k vymezení pravomocí architekta – úředníka tak, jak jsou popsány v radničním dokumentu sloužícím jako podklad pro výběrové řízení. Stručně řečeno: podle členů iniciativy by pro město místo architekta – úředníka pevně svázaného radničními pravidly byl přínosnější externí odborník.

„Externí architekt města je koordinátor, iniciátor, oponent a konzultant s nezávislým odborným pohledem a odstupem. Vše ostatní už může být volně specifikováno dle potřeb města s působností napříč jednotlivými odbory. Svázat tuto roli interním úředním postem přináší řadu zákonem daných vymezení a byrokratických povinností daného úředního odboru,“ vysvětluje za iniciativu Matěj Šebek.

Je to i tvoje město
- Iniciativa dala v roce 2017 vzniknout petici (podepsané stovkami Hradečáků), která kritizovala radnicí plánované úpravy náměstí Míru. Z těch nakonec sešlo.
- Uskupení pravidelně připravuje komentované procházky městem zaměřené právě na architekturu.

Úřad slovy tajemníka Karla Přibyla naopak argumentuje tím, že externího architekta má v širokém okolí pouze jediné město. Jak uvedl, radnice se tématem architekta podrobně zabývala. „Architekta má u nás zřízeno asi sto měst. Zhruba v polovině z nich je zaměstnancem úřadu. Při posuzování nejrůznějších věcí se vždy snažíme inspirovat v našem regionu a jeho blízkém okolí. Z okresních měst Jihočeského kraje a sousedních oblastí má externího architekta jediné město, a to Český Krumlov. Ten je zapsaný v UNESCO a má jiné podmínky,“ vysvětlil.

Podle Matěje Šebka by se Jindřichův Hradec měl s ohledem na své bohaté kulturní dědictví srovnávat s celou republikou, nikoliv jen s krajem. „Architekta města v jiném než zaměstnaneckém vztahu najdeme například v Děčíně, Benešově, Semilech, Třebíči, Kolíně, Českém Brodě, Blatné, Heřmanově Městci a mnohých dalších,“ vypočítal.

Radnici se také nelíbí, že se iniciativa se svým dopisem ozvala ke konci termínu výběrového řízení na architekta. „Pokud by nás město oslovilo s tím, že připravují výběrové řízení na architekta města, velmi ochotně bychom jim své připomínky k této věci poskytli. O tomto konkrétním záměru jsme ale nevědělia proto ho připomínkujeme až “ex post“. Sami jsme přesvědčeni, že debata už v rámci připravovaných záměrů by byla mnohem konstruktivnější,“ uvedl Matěj Šebek.

Mezi dalšími kritizovanými okolnostmi výběrového řízení byla i skutečnost, že město nezveřejnilo jména členů komise, která z doručených nabídek bude nového architekta vybírat. „V komisi je vždy zástupce vedení města, do jehož oblasti daná věc spadá, zde tedy radní Bohumil Komínek. Je v ní vedoucí daného odboru, zde pan Vladimír Krampera za rozvoj, a jsem v ní já jako člověk, co má na úřadě na starosti personální záležitosti,“ popsal tajemník Karel Přibyl a doplnil, že metodika České komory architektů zmiňuje u městského odborníka obě možnosti – jak úředníka, tak externistu – a žádnou z nich nepreferuje.