S rozpočtem ve výši přesahující půl miliardy korun bude v příštím roce operovat hradecká radnice. Pro srovnání: příjmy rozpočtu 2017 činily 476 milionů, pro rok 2018 jsou 512 milionů. Výdaje se potom navyšují z letošních 509 milionů na 571 milionů korun.

„Schodek ve výši zhruba 60 milionů budeme financovat přebytky hospodaření z minulých let,“ uvedl starosta Stanislav Mrvka s tím, že k navýšení rozpočtu došlo zejména kvůli zákonnému zvyšování platů nebo nákladnějším investičním a stavebním akcím.

Mezi větší investice bude patřit například pokračování oprav silnic na Radouňce, výstavba parkoviště pod poliklinikou, další opravy kanalizace Pod Kasárny nebo zřizování kanalizace a čističky odpadních vod v Děbolíně.