Bylo jím schválení nákupu státních spořících dluhopisů, díky kterému by mohlo město nad Vajgarem vydělat i několik milionů korun.

Že město nehodlá při této výhodné investici právě troškařit, vysvětlil hned v úvodu místostarosta Pavel Vejvar, který zastupitele s celou transakcí seznamoval.

„Rada města již minulý týden odsouhlasila nákup v objemu třicet milionů korun. Spořicí státní dluhopisy je možné objednávat od 5. listopadu. Upisovací období potrvá do 30. listopadu, pokud nebude rozhodnuto o jeho dřívějším ukončení, z toho důvodu je třeba jednat rychle," apeloval na zastupitele místostarosta.

Rychlost byla opravdu na místě, protože pokud by město chtělo dluhopisy z této emise nakoupit, je třeba převést potřebné finance do 19. listopadu, což je opravdu šibeniční termín.

Výhodnosti této investice si bylo patrně vědomo všech dvaadvacet přítomných zastupitelů, protože proti jiným jednáním se tentokrát žádná bouřlivá debata nekonala.

Po probrání nezbytných technických detailů, jako je právě převod potřebné sumy, se tedy zastupitelstvo pro nákup dluhopisů vyslovilo jednomyslně.

Finanční transakce by tak mohla během poměrně krátké doby několika let vydělat městu Jindřichův Hradec částku převyšující pět milionů korun.