„Bohužel ten nárůst energií je poměrně výrazný. Od roku 2014 poklesával, na minimum se dostal v roce 2017 a už teď třetí rok je tam poměrně výrazný nárůst. Ten nárůst u energií je za měrnou jednotku 400 korun v průměru, protože tam máme nízké i vysoké napětí podle typu odběru. U plynu nárůst není tak výrazný. Podle maloodběru nebo odběru je to v průměru 55 korun za měrnou jednotku. Toto bude mít určitě vliv na výdajovou stránku rozpočtu v příštím roce a musíme s tím počítat,“ řekl tajemník Karel Přibyl.

Rada města schválila:

- na základě výsledků veřejné zakázky nákup elektrické energie pro rok 2020 od společností:

- EP ENERGY TRADING, a.s., Praha 1 - jednotková cena 1.406,00 Kč/MWh pro hladinu nízkého napětí v celkovém objemu 2.534 MWh

- CENTROPOL ENERGY, a.s., Ústí nad Labem - jednotková cena 1.468,00 Kč/MWh pro hladinu vysokého napětí v celkovém objemu 502 MWh

- na základě výsledků veřejné zakázky nákup zemního plynu pro rok 2020 od společností:

- Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 - Nové Město - jednotková cena 573,00 Kč/MWh pro maloodběr v celkovém objemu 3.548 MWh

- Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 - Nové Město - jednotková cena 579,00 Kč/MWh pro velkoodběr v celkovém objemu 1.250 MWh