Dorazili tam na hodinovou besedu s předsedou Senátu České republiky Milanem Štěchem.
Po krátkém představení seznámil senátor Štěch středoškoláky s funkcemi senátu, Poslanecké sněmovny ČR a ústavního soudu. Poté vybídl žáky k pokládání dotazů.

Jako první v kinosále zazněl dotaz, zda druhá komora parlamentu, tedy senát, není zbytečná. Senátor vysvětlil, že ačkoliv tento názor u mnohých lidí přetrvává už od roku 1996, podle jeho názoru druhá parlamentní komora zbytečná není. Zvídavým studentům také sdělil, že podle jeho mínění není senát místem, které by sloužilo jako útočiště „vysloužilým“ politikům.

Dalšího studenta zajímal Štěchův komentář k aktuálnímu tématu, tedy plánované čtvrteční stávce železničních odborářů. Padl i dotaz, zda si senátor myslí, že stávky a podobné akce se v budoucích letech vystupňují natolik, že se z České republiky stane občansky bouřlivá země.
Podle senátora je stávka jedním ze způsobů zpětné vazby od občanů republiky, odráží prý atmosféru ve společnosti. Dodal, že stávkování nemusí být nutně ke škodě.

Štěch také pohovořil o „nečisté politice“, jak nazval zesměšňování politických oponentů v předvolebních kampaních, užívání přemoudřelých argumentů a zneužívání médií.

Na závěr besedy, na které byl Štěch doprovozen starostou města Stanislavem Mrvkou, doporučil žákům, aby se ti se zaujetím pro věc angažovali v politických sdruženích.

Adam Hudec