Radní Jindřichova Hradce nyní schválili podání žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad, která by s její rekonstrukcí mohla výrazně pomoci. Financování ještě musí schválit zastupitelé.

„Občas tam parkuji a teď jak jsou tam ty zákazy stání, tak to není moc dobré. I chodníky jsou tam ve špatném stavu a jezdit po nich s kočárkem není příjemné. Oprava by byla určitě fajn," říká mladá maminka Petra Fialová z Dolního Skrýchova.

Se všemi těmito problémy včetně oprav povrchu silnice plánovaná rekonstrukce počítá. „Na opravy této komunikace se již dva roky čeká, až bude dokončená výstavba v nemocnici," vysvětlil místostarosta Bohumil Komínek. V příštím roce by tak tato investice měla být součástí plánovaného rozpočtu, který ale ještě musí schválit zastupitelstvo.

Ulice, kterou využívá i městská hromadná doprava a denně tudy jezdí lidé do nemocnice nebo pečovatelského domu, by se měla dočkat kompletní rekonstrukce. „Měla by být nová parkovací stání, současný stav je velice špatný. Chodníky jsou někde zbytečně široké, budou se zužovat," vyjmenoval některé úpravy místostarosta. Dojít by mělo i ke kácení některých stromů a vysazení nových. Předpokládané způsobilé náklady budou 13 403 182 korun. „Myslím si, že i proto by bylo dobré na tuto akci získat dotaci," míní místostarosta. „Dotace z ROP představuje 95 procent z celkových způsobilých nákladů," doplnila tisková mluvčí města Karolína Průšová.
Opravovat se bude i komunikace Karlov, o dotaci z ROP Jihozápad se bude žádat také v případě komunikace Otín.

Petra Jouzová