O průběhu vytváření jindřichohradeckého rozpočtu pro příští rok informovala místostarostka Magda Blížilová.

„Na poměrně dlouhé schůzi zastupitelů jsme rozebírali jednotlivé položky. Nedošlo k žádným velkým rozporům nebo dohadům, u dvou položek z oblasti kultury byly návrhy na změnu, bude je ještě posuzovat městská rada,“ vysvětlila s tím, že předpokládá, že zastupitelé konečnou verzi návrhu rozpočtu schválí na své schůzi, která se bude konat ve středu 30. ledna v sále kulturního domu Střelnice.

V posledních letech bylo zvykem schválit rozpočet ještě do konce předchozího roku, to se ale letos kvůli dlouhým a náročným dohadům nepovede. Hradec tak bude muset v lednu hospodařit dle provizoria s omezenými financemi.

Mezi finančně nejnáročnější položky rozpočtu města pro rok 2019 patří mimo jiné výstavba nové kanalizace a čističky odpadních vod v místní části Děbolín (celkem přes 52 milionů korun bez daně) a dokončení rekonstrukce Hvězdárny profesora Františka Nušla (zhruba 40 milionů).