Jindřichohradečtí radní schválili tento týden podpis veřejnoprávní smlouvy, která přestupkovou agendu příhraničního města vrhne na bedra místního městského úřadu.
Důvod, proč Nová Bystřice Hradečáky o vyřizování přestupků požádala, je podle jejího starosty Vladimíra Bláhy prozaický. Chybí personální kapacity a efekt pro městskou pokladnu byl spíše záporný.
„Paní, která se o tyto záležitosti na půl úvazku starala, nám v září odchází a po dohodě s tajemníkem jsme se rozhodli její místo už nadále neobsazovat. Museli bychom to tudíž řešit například dohodou s nějakým právníkem, který by k nám dojížděl, což by asi nebylo úplně optimální. Nejjednodušším a nejefektivnějším řešením se nám proto zdálo požádat o pomoc Jindřichův Hradec," vysvětlil novobystřický starosta.
Bystřice teď sice bude muset platit za vyřešení každého přestupku hradeckému úřadu zhruba tisícikorunový poplatek a přijde i o příjmy z případných pokut, ale i tak se to podle Vladimíra Bláhy vyplatí.
„Přestupková komise samozřejmě mohla udělit pachateli nějakou finanční sankci, ale velký efekt to nemá. Mnoho pokut je velice obtížně vymahatelných, což přináší další náklady," konstatoval starosta Bláha.
Současně s Novou Bystřicí ale přibudou jindřichohradeckým úředníkům na starost ještě další obce. Přestupky se totiž dříve v Bystřici vyřizovaly i pro Staré Město pod Landštejnem a Číměř. Obě tyto obce tak logicky čeká podpis stejné smlouvy.
Staroměstský starosta Marián Khandl je na tento krok připravený. „Pro lidi to možná bude o něco horší, co se týká dojíždění, ale asi to není nic zásadního. Už teď jsou naši občané zvyklí do Hradce dojíždět a vyřizovat své záležitosti například na úřadu práce nebo na sociálce," míní Marián Khandl.
Jindřichův Hradec v současné době zajišťuje přestupkovou agendu pro drtivou většinu úřadů ve svém rajónu obce s rozšířenou působností. Jak ale říká jeho starosta Stanislav Mrvka, přílišný prospěch z toho neplyne, spíše naopak. Náklady na vyšetření přestupku totiž často překračují i onen tisícikorunový poplatek, který jednotlivé obce hradí.
„Často se musí provádět šetření přímo na místě, na což jsou ze zákona nutní dva lidé, aby to nemohlo být napadnutelné. Musíme tak platit jejich cestu i mzdy a dojezdové vzdálenosti nejsou kolikrát až na hranice našeho území právě malé," podotkl starosta a dodal, že Jindřichův Hradec patří v této oblasti mezi nejvytíženější obce s rozšířenou působností.
„Smluvně už děláme přestupky pro 43 obcí a, jak je vidět na příkladu Nové Bystřice nebo Nové Včelnice, nejen pro ty malé. Je jich opravdu hodně, ale snažíme se jim vycházet vstříc. Správní řád je totiž natolik složitý, že mnohé se musely obracet na služby právních kanceláří, což je samozřejmě velice drahé a nedostávají se jim na to prostředky," uvedl v této souvislosti Stanislav Mrvka.