„Jedná se o vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu, a to v opatření na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města s předpokládaným objemem finančních prostředků ve výši 130 tisíc korun a v opatření na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku s předpokládaným objemem finančních prostředků ve výši 50 tisíc," upřesnila tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Průšová.
Na pořadu jednání bylo také vyhlášení druhé výzvy na jednorázové akce na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a na podporu kultury a zájmové činnosti .
„Vyhlášení druhých výzev musí projednat ještě zastupitelstvo města," dodala Karolína Průšová.