Nový přístroj pro umělou plicní ventilaci by už brzy měl pomáhat pacientům na anesteziologicko-resuscitačním oddělení hradecké nemocnice. Půl milionu korun na jeho nákup přiřkla nemocnici hradecká radnice.

Zastupitelé v minulém týdnu schválili celkem jedenáct takových smluv na poskytnutí individuálních dotací z letošního rozpočtu města. Nezabývali se každou zvlášť, ale všechny schválili najednou, v rámci jediného hlasování.

„Byla by škoda tuto věc hromadného hlasování nevyužít, když ji náš hlasovací systém umí, a ušetřili jsme tím spoustu času,“ komentoval starosta Stanislav Mrvka.

Půl milionu dostanou také pořadatelé cyklozávodu Okolo jižních Čech. „Už nikdy ale nechci opakovat tu etapu v centru města, na kterou si loni mnoho lidí stěžovalo. Letos se povedlo závod zapojit do přeshraniční spolupráce. Naši dotaci vnímám jako podporu ubytovatelů a stravovatelů v centru města,“ doplnil starosta Stanislav Mrvka.

KDO DOSTAL PENÍZE?

- Civis novus, 250 tisíc korun
Kulturní rok v Jindřichově Hradci.

- Vladimír Pecka, 200 tisíc korun
Jindřichohradecký hudební rok.

- Muzeum Jindřichohradecka, 150 tisíc korun
JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí.

- Dům dětí a mládeže, 300 tisíc korun
Neinvestiční prostředky na úhradu mzdových a běžných nákladů spojených s provozováním Hvězdárny F. Nušla.

- JHK OK Jindřichův Hradec, 95 tisíc korun
Podpora vzájemné spolupráce a služeb poskytovaných hospodářskou komorou podnikatelským subjektům.

- HZS Jihočeského kraje, ÚZ J. Hradec, 150 tisíc korun
Provoz a vybavení hradecké jednotky hasičů.

- Nemocnice Jindřichův Hradec, 500 tisíc korun
Pořízení přístroje pro umělou plicní ventilaci.

- Cyklistický klub Jindřichův Hradec, 500 tisíc korun
Úhrada nákladů spojených s pořádáním 7. ročníku Okolo jižních Čech.

- Národní památkový ústav, Státní hrad a zámek J. Hradec, 70 tisíc korun
Pořádání koncertů, výstav, adventních dnů a dalších kulturních akcí na zámku.

- Bromex solution s. r. o., 130 tisíc korun
Jindřichohradecký půlmaraton a rodinný běh.

- Nadační fond města Jindřichův Hradec, 200 tisíc korun