Celkem šestadvacet žádostí o dotaci z grantového programu města se sešlo na radnici. „22. května provedla grantová komise hodnocení jednotlivých žádostí, načež radní města navrhli rozdělení jednotlivých částek,“ uvedla mluvčí radnice Karolína Průšová s tím, že příspěvky nad padesát tisíc korun musí ještě projednat a odsouhlasit zastupitelé na svém jednání v poslední červnovou středu.

Největší navrhované částky v letošním roce patří sociálně-terapeutické dílně Otevřená Okna (129 tisíc korun), chráněnému bydlení Otevřená Okna (93 tisíc korun) a Farní charitě Jindřichův Hradec na provoz noclehárny sv. Antonína (92 tisíc korun).

Podpora registrovaných sociálních služeb - město rozděluje 950 tisíc. Šedivé částky ještě musí posvětit zastupitelé.

Jednotlivé žádosti byly podávány do dvou oblastí. Na první z nich, nazvanou Podpora registrovaných sociálních služeb, vyhradilo město 950 tisíc korun. Druhá oblast, Podpora neregistrovaných služeb v sociální oblasti, rozdělí 150 tisíc.

Na podporu neregistrovaných služeb v sociální oblasti rozdělí město 150 tisíc korun.