Důvodem jsou stále se zpřísňující limity pro čištěné odpadní vody vypouštěné zpět do přírody, hlavně pak pro odstraňování fosforu. Čistička slouží pro obyvatele města i místních části, ale jsou na ni napojené i firmy.

Původní čistírna odpadních vod vyrostla v 70. letech minulého století a přestává stačit současným normám. První fáze její obnovy je naplánovaná na dvacet měsíců. „Větší rekonstrukce proběhla v letech 1998 až 1999, kdy šlo zároveň o významnou dostavbu, to znamená že čistička naposledy prošla obnovou před 25 lety. O to významnější je současná akce, protože opět uvádí čistírnu odpadních vod do režimu a limitů současné doby i s výhledem na další etapy a reakce na zpřísňování legislativy,“ přiblížila Olga Štíchová ze společnosti ČEVAK, která čistírnu provozuje.

Zdroj: Jana Urbanová

Projekt modernizace počítá s postupnou výměnou téměř všech technologií čističky. „Nejvýznamnější součástí stavebních prací bude výstavba nové vyhnívací nádrže a rekonstrukce dvou stávajících, které slouží ke zpracování kalu a zároveň výrobě bioplynu. Kromě toho, že dosáhneme významně lepší kvality vody zejména z hlediska obsahu fosforu, tak se zároveň posílí energetická soběstačnost čistírny odpadních vod,“ popsala Olga Štíchová.

Roky čeká na opravu chátrající bývalý zámecký pivovar. Jeho rekonstrukce by měla začít už na jaře.
Hradec ladí rozpočet na příští rok. Dostane se na opravu pivovaru i silnice

Po celou dobu trvání stavby nebude na čistírně přerušen provoz. Práce nijak nepocítí ani obyvatelé města.

Výběrové řízení na zhotovitele zakázky se městu podařilo dostat do konečné fáze po dvou letech. V srpnu vybrala sdružení několika firem s názvem Společnost Jindřichův Hradec. Cena modernizace čističky odpadních vod na Jiráskově předměstí se bude pohybovat kolem 240 milionů korun.

„Pro nás je to jedna ze zásadnějších investic, která bude v budoucnu sloužit i pro rozvoj města. Současně rovněž nadále probíhá komunikace v tom, jak by se postupovalo v dalších etapách, protože dochází ke zpřísňování legislativy,“ řekl starosta Michal Kozár. Město na projekt zároveň požádalo o evropskou dotaci ve výši 25 milionů korun.