Mimo jiné se rozhodovalo také o tom, které ulice a chodníky se v zimě kvůli svému malému významu ponechají svému osudu. Dobrou zprávou pro Hradečáky je, že jejich seznam se od minulého roku nijak nerozšířil.
Podle místostarosty Pavla Vejvara je tomu spíše naopak. „Nově se bude sníh odklízet například z chodníku na nábřeží Ladislava Stehny, kde se v minulých letech údržba neprováděla. Nyní po rekonstrukci, kdy došlo k jeho rozšíření, ale předpokládáme, že tudy bude chodit více lidí, a proto jsme jej do plánu zahrnuli, stejně jako nový chodník v Nežárecké ulici," říká místostarosta.
Do údržby ulic se prý pracovníci Služeb města budou pouštět podle víceméně stejného harmonogramu, na jaký byli lidé v Hradci zvyklí i v předchozích letech. Pohotovost budou držet od 1. listopadu do 31. března a Hradečáci se prý nemusí bát, že o ulice a chodníky zůstanou zanedbané.
„Harmonogram úklidu je celkem rozsáhlý a nejedná se o nic překvapujícího. Komunikace máme rozdělené podle jejich důležitosti na ty, které přijdou na řadu v prvním, druhém a třetím sledu. Loňská zima navíc byla příznivá, co se týká třeba nákupu soli. Máme tedy i určitou ekonomickou rezervu pro letošní rok," dodal místostarosta.
Přesto jsou však někteří obyvatelé města trochu skeptičtí „Když jsme si chodníky museli uklízet před domem sami, tak to muselo být v sedm ráno hotové, jinak hrozila pokuta. Vloni někde ležel sníh ještě v poledne, ale město nikdo nepostihne," poznamenal Jan Vendl z hradecké lokality na Palici.