Nejste spokojeni se stávajícím územním plánem?

Pak si do kalendářů poznačte 11. září, 15 hodin, kinosál Střelnice. Právě tehdy a tam se bude za přítomnosti vedení města a pořizovatele územního plánu konat prezentace soustředěná na proces pořizování první změny územního plánu.


„Od 11. září do konce roku bude oddělení územního plánování na městském úřadu přijímat písemné podněty k přípravě této změny,“ sdělil místostarosta Bohumil Komínek. Upozornil také, že změnou územního plánu nemůže docházet ke změně koncepce, která je stanovena ÚP. Nebude se tedy měnit koncepce dopravní a technické infrastruktury ani urbanistická koncepce.

Veškeré aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na www.jh.cz v sekci Územní plán a Regulační plán, kam bude přidán odkaz „Změna územního plánu Jindřichův Hradec“. S dotazy je možné se obracet na Ing. Petru Vozábalovou, pořizovatele změny č. 1 ÚP (e-mail: vozabalova@jh.cz; tel: +420 384 351 253).