To zásobuje obyvatele centra města a blízkého okolí. Dodávka pitné vody byla přerušena na 3 hodiny, tedy na dobu než vodohospodáři porouchanou část vodovodního řadu odstavili a uzavřeli. Pitná voda je nyní dodávána z náhradního zásobovacího řadu.

„Okamžitě jsme začali s opravou. Znamená to, že se musí poškozená část vyříznout a nahradit novým dílem. Dodávky pitné vody jsou obnoveny, v průběhu opravy budou jen dvě nemovitosti v ulici Stará cesta dočasně bez vody,“ vysvětluje postup prací vedoucí provozní oblasti Východ Olga Štíchová ze společnosti ČEVAK.

Práce na opravě prasklé části litinového potrubí z 60. let minulého století potrvají do večerních hodin. Poté musejí vodohospodáři potrubí natlakovat. Může se stát, že někde poteče zakalená voda. „Pokud se tak stane, nahlaste nám to na bezplatnou telefonní linku 800 120 112," doplňuje Štíchová.