Změny popisuje tajemník městského úřadu Karel Přibyl: „Zaprvé bude zrušeno tržní místo s rychlým občerstvením, trdelníkem, na Masarykově náměstí. Stánek se přesune o kus dál, před Jednotu.“ Důvodem k tomu podle jeho slov jsou plánované opravy přechodů na náměstí a v Klášterské ulici, které městu nařídil soud.

V příloze tržního řádu bude také rozšířena poznámka o vysvětlení pojmu „rukodělné a řemeslné výrobky“.

„Důvodem tohoto vysvětlení je, aby se na tržním místě Pod Kaštany zamezilo nabízení průmyslově vyráběného zboží, které by po provedení drobných úprav prodejci vydávali za rukodělné, jak se například stalo v minulém roce v případě prodeje rozvěšených záclon,“ upřesnil tajemník Karel Přibyl.