Přivítány byly tyto děti: Matyáš Hrůša, Alex Benkovský, Martin Fuka, Eliška Hochová, Michal Janata a Aneta Kovářová.

Ve druhé skupině byly přivítány tyto děti: Dominik Nosek, Adéla Šmídová, Victoria Tcaci, David Těšínský, Petr Tyl a Vítek Tyšer.