Téměř třicet milionů korun z letošního rozpočtu tvoří dotace pro spolky, organizace a instituce města. Radnice vypsala první kolo výzev tří programů: na podporu dětí, sportu a kultury. „Žádat o ně bude možné od 4. do 18. března s tím, že rozhodnutí o přidělení dotace bude vyslovené do konce dubna,“ uvedla místostarostka Magda Blížilová. U kultury lze na celoroční činnost žádat maximálně o 30 tisíc korun, u dětských spolků o 90 tisíc a u sportu není hranice stanovena. Další žádosti se mohou týkat konání akcí či pořizování dlouhodobého majetku.

Výši a určení devatenácti individuálních dotací v celkové částce téměř 17,5 milionu schválilo zastupitelstvo společně s rozpočtem pro letošní rok. Zastupitelé ještě budou rozhodovat o uzavření smluv na tyto dotace.

Kolik letos město rozdá?
Aktivity dětí a mládeže: 550 tisíc korun
Podpora sportu: 9,4 milionu korun
Kultura a zájmové spolky: 680 tisíc korun
Individuální dotace: 17,498 milionu korun