Jednou z věcí, které jsou neexistencí koalice ohrožené, je rozpočet Hradce na příští rok. Podle starosty Stanislava Mrvky (ČSSD) je už téměř jisté, že Hradec bude minimálně v lednu 2019 hospodařit podle pravidel rozpočtového provizoria.

„I pokud se zastupitelstvo 5. listopadu domluví, nebude už na pořádné projednání rozpočtu moc času. A co to znamená? Za rozpočtového provizoria není možné rozdělovat dotace, dotační tituly a grantové programy, protože když není schválený rozpočet, nelze vyhlásit záměr, protože by to bylo nelegální. To se týká městských dotací pro spolky i společnosti. Cizí dotaci můžeme přijmout, ale nemůžeme s ní dále nakládat,“ vysvětlil starosta.

Rozpočtové provizorium
- Pokud nastane situace, kdy do 1. ledna nového roku není schválený rozpočet obce, nastupuje takzvané rozpočtové provizorium. To má zajistit především plynulé hospodaření města (tedy plnění zákonných a smluvních povinností města) a také organizací, které město zřizuje.
- Bez schváleného rozpočtu může město každý měsíc hospodařit pouze s jednou dvanáctinou peněz z předchozího rozpočtu.
- Za rozpočtového provizoria není možné využívat dotace z evropských fondů. Není také možné rozdělovat dotace spolkům či zahajovat nové investiční akce.

Doplnil také, že se mohou objevit i další problémy spojené s financemi, například ohledně přijetí výhodných úvěrů. „Když město nemá rozpočet, tak není důvěryhodným partnerem,“ dodal.