Finální schválení letošního rozpočtu je zase o krok blíž. Naposledy se jím na svém středečním jednání zabývali radní města. Teď už nic nebrání tomu, aby se dokument dostal na stůl zastupitelům, kteří jej mohou schválit.

„Vzhledem k tomu, že se nám termín schvalování rozpočtu posunul, tak už víme, že hospodaření roku 2018 je přebytkové,“ uvedla místostarostka Magda Blížilová s tím, že přebytek hospodaření pokryje letošní schodek rozpočtu. „Radní návrh rozpočtu jednohlasně schválili a doporučili zastupitelům ke schválení,“ řekla.

Zastupitelé budou dokument schvalovat či neschvalovat ve středu 30. ledna od 16 hodin v sále Střelnice. Tam se k návrhu rozpočtu mohou vyjádřit i občané.

Mluvčí radnice Karolína Bartošková k městským financím uvedla, že město mělo k prvnímu lednu na běžných účtech a termínovaných vkladech téměř 416 milionů korun. „Na konci roku je předpokládán zůstatek finančních prostředků ve výši 418 milionů,“ sdělila s tím, že město v současné době město žádné závazky z přijatých úvěrů.

Co se největších letošních investic týče, patří mezi ně výstavba nové kanalizace a čističky odpadních vod v Děbolíně. Náklady na stavbu rozdělenou do několika let se pohybují kolem 63 milionů, v rozpočtu na letošek je zaneseno 30 milionů. Další velkou položkou je rekonstrukce hvězdárny, kde město zaplatí 22 milionů za stavbu a 19,6 milionu za technologie.

Rozpočet Jindřichova Hradce pro rok 2019:
Příjmy: celkem 568 480 550 Kč
Výdaje: celkem 626 095 500 Kč
Schodek ve výši 57 614 950 Kč bude v plné výši pokrytý přebytkem hospodaření z minulých let.