Hradec kvete – díky vám! Takový název nese nová radniční soutěž, kterou představila místostarostka města Petra Blížilová.
„Přihlásit se může každý majitel nebo uživatel domu nebo bytu na území města. Pro splnění podmínek musí být květinová výzdoba viditelná z veřejného prostranství,“ vysvětlila.

Přihlášky se mohou zasílat e-mailem či odevzdávat na podatelně úřadu nebo v informačním středisku. Musí obsahovat popis květinové výzdoby a místa, kde se nalézá, včetně jedné nebo dvou fotografií. Termín pro zasílání květinových přihlášek je od 1. června do 31. července.

„Po celý srpen budou hlasovat lidé na webu, z nejlepších příspěvků pak vítěze určí a v září oznámí porota,“ dodala místostarostka.

KATEGORIE SOUTĚŽE:

I. centrum města (Městská památková rezervace)- květinová výzdoba domů a provozoven, přihlásit lze celý dům či byt, restaurační zahrádku
II. zástavba RD – květinová výzdoba oken, balkónů a předzahrádek
III. bytové a panelové domy – nejen na sídlištích, ale i v ostatních ulicích (k přihlášení stačí i jediné okno)
IV. místní části-květinová výzdoba oken, balkónů a předzahrádek
V. „U nás to žije“ – o nejživější přírodní zahradu - speciální kategorie odboru životního prostředí

PRAVIDLA:

Do soutěže se může přihlásit každý majitel či uživatel domu nebo bytu v Jindřichově Hradci (včetně místních částí). Pro splnění podmínek musí být výzdoba viditelná z veřejného prostranství (vyjma kategorie V.). Přihlášku je možno odeslat elektronicky na email: soutez@jh.cz, nebo předat osobně v označené obálce „HRADEC KVETE DÍKY VÁM“ na podatelnu Města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, J. Hradec, případně na Informační centrum v Panské ulici.

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:

• Jméno a adresu, telefon nebo e-mail, označení soutěžní kategorie
• Popis květinové výzdoby s přesným určením místa umístění (např. truhlík s pelargoniemi na oknech v 1. poschodí domu č. p. XXX). V případě kategorie V. popis přírodních prvků zahrady (hmyzí domeček, tůň, …).
• Fotodokumentaci - max. 2 fotografie - veškeré fotografie musí být z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa (vyjma kategorie V.)
• Přihlášením do soutěže dává účastník souhlas se zveřejněním fotek a zpracováním osobních údajů.

Termín pro podávání přihlášek: 1.6. – 31.7. 2018

Všechny soutěžní fotografie v kategoriích I.- IV. budou po celý srpen vyvěšeny na stránkách města J. Hradec www.jh.cz, kde bude probíhat veřejné hlasování. Pět fotografií s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii, bude předloženo odborné komisi, která vybere celkové vítěze v jednotlivých kategoriích. Vítěze kategorie V. „U nás to žije“ vybere odbor životního prostředí. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen bude v polovině září.