Celkem 21 228 obyvatel měl podle úřední evidence Jindřichův Hradec ke konci roku 2019. Pro srovnání: o rok dříve, tedy k poslednímu dni roku 2018, evidoval úřad o 63 lidí více, tedy 21 291.

Největší úbytek, 64 lidí, zaznamenala podle meziročního srovnání II. část města, tedy sídliště U Nádraží, Pod Kasárny, Sládkův kopec, Zbuzany a centrum od Masarykova náměstí na sever, směrem na Jarošov. „Naopak nejvíc nových obyvatel získala místní část Radouňka – celkem 22,“ uvedl mluvčí radnice Petr Kolář.

V meziročním srovnání let 2018 a 2019 je ve městě o 22 lidí do 18 let více, o 131 lidí mezi 18 a 60 lety méně a o 46 lidí nad 60 let více. Meziroční stav se nezměnil v Políkně.

Co se týče věkových kategorií, největší meziroční přírůstek mladých lidí do 18 let zaznamenala městská část III., tedy sídliště Vajgar a jeho okolí – zde obyvatelstvo proti roku 2018 „omládlo“ o 31 dětí. Naopak nejvíce starších lidí (nad 60 let věku) přibylo v V. části města – celkem 25. Pokud jde o místní části, nejvíce mladých za uplynulý rok přibylo na Radouňce (11). V Otíně pak ubylo nejvíce lidí nad 60 let – celkem 12.

Počty obyvatel v místních částech

Srovnání roku 2019 s 2018:

- Děbolín (241, -4 obyvatelé),

- Dolní Radouň (258, +5),

- Dolní Skrýchov (259, -3),

- Horní Žďár (242, +7),

- Matná (50, +1),

- Otín (1249, +5),

- Políkno (186, beze změny),

- Radouňka (692, +22)