Poté, kdy se v lednu kompletně změnil její systém, nedaly na sebe dlouho čekat kromě těch pozitivních také velmi negativní ohlasy. Některé, jaký mi jsou například špatné spojení na městský hřbitov nebo na Bobelovku, se dostaly na přetřes i při zastupitelských interpelacích.

Několik dílčích změn provedlo město po dohodě s dopravcem již několik týdnů po spuštění ostrého provozu, ty další přijdou na řadu v brzké době.

Jak informoval jindřichohradecký místostarosta Bohumil Komínek, návrhy, které vzešly z jednání dopravní komise, již posvětila rada města a jejich uvedení v platnost tak už závisí pouze na dohodě s dopravcem.

„Vyslyšeli jsme podněty a připomínky, které nám přišly od občanů, a nutno říct, že zhruba z osmdesáti procent jsme jim vyhověli," poznamenal místostarosta. Upřesnil, že nové jízdní řády, na jejichž úpravách se opět podílel jejich tvůrce Vít Janoš, by mohli začít platit asi v polovině června.

Lepšího spojení se má dočkat nejen zmiňovaná Bobelovka či městský hřbitov, ale také zaměstnanci několika význačných podniků. Autobusy budou zajíždět třeba k dolnoskrýchovské firmě Blažek a lépe se do zaměstnání dostanou i pracovníci společnosti Pollmann. Vytvořen bude i nový ranní spoj na Fruko.

Ne všem ale dopravní komise a následně rada města vyhověla. S peticí se na radnici obrátili obyvatelé ulice 28. října, kteří mimo jiné požadovali, aby autobusy některých linek neprojížděly jejich ulicí a aby všechny spoje jezdily výhradně ulicí U Nemocnice.

Tomuto požadavku však město nevyhovělo. „Objíždění by ve svém důsledku znamenalo ročně mnoho kilometrů navíc a opravdu se v tom měřítku nejedná o nic zanedbatelného. Celý problém tkví v tom, že v současnosti parkuje v té ulici mnoho aut, která brání projíždění MHD. Proto jsme jejich majitele prostřednictvím městské policie požádali, zda by s nimi mohli zajíždět do svých objektů, protože nezachovávají dostatečný jízdní pruh," vysvětlil místostarosta Bohumil Komínek. Doplnil, že dopravní komise nedoporučila ani požadavek na zjednosměrnění výše jmenované ulice, naopak město chce do budoucna řešit její rekonstrukci a požádat policii o dohled nad dodržováním povolené rychlosti.

Jeden z iniciátorů petice Josef Knězů neskrývá nad tímto postojem města své roztrpčení. „Je to určitě špatně. Nejvíce mě na tom mrzí, že jsme ani nebyli přizváni na žádné jednání a dopravní komise, jejíž mnozí členové ani aktivně nepracují, rozhodla od stolu," posteskl si obyvatel ulice 28. října.

Plánované úpravy jízdního řádu:

Firma Blažek – návoz zaměstnanců na směny 6:00 – 14:30 hodin do / z Dolního Skrýchova
Vyšetření autobusu v potřebný čas má za následek posuny a úpravy celé řady spojů včetně jízdy do Dolního Skrýchova a zpět a vyvolává dodatečné přejezdy vozidel. Přechodem autobusů je vyvoláno, že některé spoje na linkách 21 a 22 v období mezi 14-15 hodin neobslouží zastávku sídliště Hvězdárna, školka.
Fruko – doplnění spoje na 5:50 hodin
Vlivem rozdílných začátků pracovní doby firem na Jiráskově předměstí je nutno zajišťovat ráno spojení z města fakticky každých 30 minut. Bude řešeno novým spojem na lince 32.
Bobelovka – školáci
Požadavek na doplnění dalšího spoje v cca 7:20 hodin, pro zkrácení doby čekání dětí před začátkem vyučování. Bude řešeno prodloužením spoje na lince 32.
Pollmann – víkend
Doplnění spojů na ranní směny o víkendu, doplnění spoje na noční směnu neděle/pondělí. Firma Pollmann oznámila, že v současnosti jsou konce víkendových směn nepravidelné, v blízké době však bude najíždět na plný 3-směnný provoz i o víkendu, zatím v omezeném počtu zaměstnanců. Návozy na ostatní směny se tak zatím řešit nebudou.
První vlak o víkendu
V době mezi přípravou koncepce a zahájením nového provozu byl zaveden víkendový vlak z J. Hradce do Veselí, na tento vlak nemá MHD přípoj. Bude řešeno prodloužením spoje ze sídliště U Nádraží a zpět.
Sídliště U Nádraží – hřbitov
V současné době v pracovních dnech jsou spojení možná vždy v jednom směru s přestupem, anebo přímé spoje až v odpoledních hodinách. Požadavkem jsou přímá spojení dopoledne tam i zpět. Bude řešeno úpravou na lince 21, prodloužení 1 páru spojů v úseku sídliště Hvězdárna – Fruko a zpět. Dále o víkendu na lince 21 budou prodlouženy 2 páry v úseku Pravdova – autobusové nádraží.
Bobelovka – hřbitov
Spojení Bobelovky a hřbitova je v současné době možné vždy s přestupem. Požadavku na přímá spojení v dopoledních hodinách lze přidáním spojů na lince 32 (a párových spojů na linkách 11 a 12).
Bobelovka – víkend
Spojení Bobelovky s městem je o víkendu možné 3 páry přímých spojů. Připomínka požaduje zavedení dalších 2 párů. Lze vyhovět zavedením 2 párů spojů na lince 51 (okolo cca 10 a cca 15 hod). Vyvolaným efektem je nutnost přejezdů mezi autobusovým nádražím a sídlištěm Vajgar, respektive Jitkou.