Hradecká farní charita se pustila do hledání dobrovolníků, kteří by při charitativní akci pomohli. Shání zejména následující: dobrovolníky, kteří by pomohli s přípravou tříkrálových kostýmů, potom ty, kteří by koledníkům poskytli zázemí, například aby se měli během koledování kde ohřát nebo občerstvit, a potom i samotné koledníky.

Skupinku obvykle tvoří tři přestrojení koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále. Jedna z osob by měla být starší patnácti let, aby se podle zákona mohla prokazovat průkazkou s číslem, které odpovídá údajům na zapečetěné pokladničce. Nejedná se pouze o Jindřichův Hradec, ale i o přilehlá města a obce.

Zájemci se mohou hlásit na e-mail info.jhradec @dchcb.charita.cz nebo na telefonní čísla: 731 604 554 či 733 741 816, případně 730 540 628.