S dlouho očekávanou a takřka kompletní proměnou hvězdárny, kde se o vesmíru už lecčemu přiučily celé generace dětí, by se konečně mohlo začít v letošním roce.

„Je rozpracovaný projekt a probíhá zpracování žádosti o dotaci do IROP. Pokud ji získáme, zahájíme ke konci letošního roku výběrové řízení na zhotovitele," uvedla mluvčí městského úřadu Karolína Průšová.

Podle vedoucí hvězdárny Jany Jirků se v případě zahájení rekonstrukce budovy bude hrát hlavně o zvětšení celkového prostoru.
„Vzniknout by měl větší projekční sál s kapacitou šedesát míst, klubovna, dílnička, skladovací prostory a také by se měla zvětšit pozorovací kopule, a to ze současného průměru 3,7 metru na 6 metrů," sdělila.

Protože hvězdárna jako jediná ve střední Evropě leží na 15. poledníku, měla by se zde tato významná linie nově výrazně vyznačit. Opravit by se měla také příjezdová cesta k objektu.

O Hvězdárně profesora Františka Nušla

V roce 1953 vznikl astronomický kroužek při Městské osvětové besedě. V červnu roku 1956 začala stavba hvězdárny z původního objektu zvaného Šibeník a o pět let později, tedy v roce 1961, se slavnostně otevřela. V roce 1992 hrozilo instituci zrušení a proměna ve fitness centrum, ale k tomu nikdy nedošlo. Od května 1994 začala znovu fungovat, tentokrát pod Gymnáziem V. Nováka. K prvnímu únorovému dni roku 2000 se přesunula pod Dům dětí a mládeže v J. Hradci.