Nemocnice Jindřichův Hradec opětovně uspěla v žádosti o grant Nadačního fondu Avast pro rok 2018 a získala tak další významnou částku, která tady přispěje k rozvoji paliativní péče.

Jak informovala tisková mluvčí Jihočeských nemocnic Iva Nováková, projekt rozvoje paliativní péče navazuje na program Nadačního fondu Avast s názvem „Spolu až do konce“, který byl ukončen v prosinci roku 2017. "I letos bude projekt zaměřen zejména na vzdělávání pracovníků pečujících o nevyléčitelně nemocné, umírající pacienty a vzdělávání ostatního personálu nemocnice v oblasti paliativní péče," vysvětlila a dodala, že z části příspěvku budou zakoupena mobilní polohovací křesla a další finance pak budou investovány do vylepšení zázemí pro rodiny pacientů či například do hudebních nástrojů pro terapii hudbou.

Lenka Řeřichová z ředitelství Nemocnice Jindřichův Hradec míní, že možnost pokračovat v nastartovaném projektu je pro nemocnici uznáním dosavadní práce. "Je zároveň motivací neustále zlepšovat péči poskytovanou našim pacientům, kteří v nemocnici tráví poslední fázi svého života,“ dodala.

Cílem paliativní péče je léčit příznaky spojené s nevyléčitelnou nemocí, zachovat kvalitu života, který byl pacientovi nemocí omezen, respektovat a chránit jeho důstojnost a snažit se vytvořit podmínky pro to, aby mohl závěrečnou etapu svého života prožít ve vlídném prostředí a společnosti své rodiny a přátel. Paliativní péče také nabízí všestrannou podporu rodinným příslušníkům a pomáhá jim zvládat zármutek z nemoci a úmrtí jejich blízkého. Pro pacienty v paliativní péči, o které se stará víceoborový paliativní tým, jenž tvoří lékaři, nelékařský zdravotnický personál, sociální pracovník, duchovní, psycholog a dobrovolníci, byly v roce 2016 v jindřichohradecké nemocnici zrekonstruovány dva pokoje.