Zastupitelstvo se bude zabývat nákupem dvou pozemků, které se nacházejí v prostranství Husových sadů poblíž 2. základní školy a Základní umělecké školy Vítězslava Nováka.

Místostarosta Radim Staněk vysvětlil: "O možnosti koupě pozemků jednalo město se stávajícím majitelem, rakouským státním příslušníkem, již v minulosti. Pozemky však byly v katastru nemovitostí evidovány na zemřelé předky nynějšího právoplatného majitele a bylo nutné, aby nejprve proběhlo dědické řízení. Po vypořádání vlastnictví k předmětným pozemkům nabídl nynější vlastník, pan Schöbl, městu pozemky ke koupi."

Pozemky byly oceněny znaleckým posudkem. "Po jednáních s vedením města byla dohodnuta cena 916 korun za metr, tedy celková kupní cena za oba dva pozemky přes jeden milion korun," doplnil místostarosta.

Dva zmíněné pozemky jsou pro město nezbytné zaprvé proto, že jsou součástí městského parku, a zadruhé kvůli plánované rekonstrukci části Janderovy ulice. Tam má dojít k rozšíření chodníku a silnice a vybudování parkovacích míst pro krátkodobé parkování pro rodiče přivážející děti do škol.