Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) mají jistotu, že před letní sezonou nepřijdou o licenci k provozování drážní dopravy. Drážní úřad, který s firmou od loňského října vede správní řízení o odejmutí licence, znovu prodloužil pauzu v řízení.

„Přerušení řízení o odejmutí licence k provozování drážní dopravy bylo na základě žádosti společnosti Jindřichohradecké místní dráhy prodlouženo do 30. září 2022,“ uvedla mluvčí úřadu Pavlína Straková.

Drážní úřad podle ní vycházel hlavně z vývoje souvisejícího sporu mezi JHMD a Krajem Vysočina, který řeší ministerstvo vnitra. To dalo oběma stranám prostor na ukončení sporu smírem. „K tomuto rozhodnutí přihlédl Drážní úřad při posouzení žádosti ve věci odejmutí licence pro provozování drážní dopravy a rozhodl o prodloužení termínu k předložení požadovaných podkladů, neboť výsledek výše uvedeného sporného řízení je pro další postup důležitý,“ doplnila Straková.

JHMD vlastní a provozuje 79 kilometrů úzkorozchodných tratí. Dopravu na nich provozuje na základě smluv s Jihočeským krajem (50 km) a krajem Vysočina (29 km). Vztahy s Vysočinou jsou ale dlouhodobě napjaté. Zatímco firma tvrdí, že je ze strany kraje podfinancována a kraj jí dluží za dopravní obslužnost peníze, kraj vždy tvrdil, že plní veškeré závazky plynoucí ze smlouvy. Spor dospěl k řízení u ministerstva vnitra i k trestnímu oznámení na kraj.

JHMD se loni dostaly do finančních potíží, před nároky věřitelů je chránilo soudní moratorium. „Z důvodu podezření na finanční nezpůsobilost“ pak Drážní úřad zahájil řízení o odebrání licence. Následná akcionářská změna vedla k prvnímu přerušení řízení do konce letošního března.