Místostarosta Radim Staněk uvedl, že kulturní dům Střelnice podá žádost o finanční příspěvek na tradiční akce Jindřichohradecká činohra a 26. Slavnosti Adama Michny z Otradovic. Letošní rozpočet počítá s náklady 200 tisíc korun na činoherní představení a se 120 tisíci na Michnovské slavnosti. „Dotaci lze čerpat do výše sedmdesáti procent celkových nákladů jednotlivých projektů,“ sdělil Radim Staněk.

Střelnice také připravuje podání žádosti o poskytnutí individuální dotace Jihočeského kraje na tradiční letní operu. Zde se počítá s náklady ve výši 300 tisíc.

Žádost o příspěvek z programu na podporu kultury podá rovněž nově vznikající Vzdělávací a kulturní centrum, které se dále ze své podstaty (spojilo dříve samostatné Muzeum fotografie a MOM i Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel) bude ucházet i o finance z dotačního programu Podpora muzeí a galerií.

„Předpokládaný počet výstav v roce 2020 bude deset až dvanáct, z nichž mezi nejvýznamnější bude patřit výstava Bohuslavy Maříkové, jihočeské autorky fotografií, dále výstava Asociace profesionálních fotografů a také výstava spolku místních amatérských fotografů Fokus,“ vysvětlila ředitelka organizace Jitka Čechová s tím, že konkrétně budou zakoupeny kapa desky, materiál pro tisk fotografií, rámy, dále materiál k řemeslům do Domu gobelínů, činnost kurátorů, překladatelská činnost, náklady na lektory a další.