Poštovní schránky se začínají plnit volebními letáky. Deník je prozkoumal a vyhodnotil pro své čtenáře

Zatímco některé z volebních programů jsou hodně podrobné (ODS, ČSSD, SZ a NK), jiné naopak zůstaly v rovině obecnější (Vv, KSČM), vhodné pro povolební vyjednávání.

Chod městského úřadu se stal terčem snad všech volebních programů, a to od zefektivnění práce úředníků až po naprosté zprůhlednění veřejných zakázek. Například volební program TOP 09 hovoří rovnou o „skleněné radnici“.

Dalšími body, kterých jsou si vědomy téměř všechny kandidující subjekty, je doprava a parkování v centru města i na sídlištích, bezpečnost ve městě, větší spolupráce s místními částmi, v centru pozornosti je i péče o zeleň či oživení břehů rybníka Vajgar.

Zvýhodněné jízdné v MHD či jízdu zcela zdarma slibují seniorům hned tři subjekty, a to Zemanovci, KSČM a TOP 09. Občané.CZ přicházejí s nápadem vybudovat pro seniory speciální hřiště. „Jde o venkovní cvičební stroje, kde si senioři mohou zacvičit, nikoli však jen s cílem posilovat, ale především udržet motorické schopnosti, které kvůli věku ztrácejí. Tato hřiště, která mohou být i vícegenerační, vznikají již ve všech větších městech a setkávají se s kladným ohlasem,“ vysvětlila za Občany. CZ Karin Vovsová. ODS pak například počítá s výstavbou dalšího domu s pečovatelskou službu.
Podle předvolebních slibů by se podpory měly také dočkat mladé rodiny, a to v podobě výstavby startovacích bytů či zřízení jeslové třídy (Občané.CZ), ale také kultura pro mládež, například volební program SZ a NK hovoří o vybudování zábavního centra přímo pro mládež.

Pokud se volič ztotožní s myšlenkou na vymístění hracích automatů z centra města, má na vybranou z programů SZ a NK či KSČM, omezit hazard chce ale i KDU – ČSL.

Všechny volební strany i uskupení si rovněž uvědomují význam cestovního ruchu pro město, a to ať již ze strany zlepšení propagace mnoha způsoby, až po vytvoření značky Město Jindřichův Hradec (Volba pro Jindřichův Hradec).

Podporu ve volebních programech má také rozvoj podnikatelské sféry. SZ a NK hovoří i o vzniku farmářského trhu. „Šlo by o pořádání pravidelných trhů v centru, kde bychom chtěli dát prostor místním zemědělcům a prodejcům k realizaci svých přebytků,“ přiblížil myšlenku lídr sdružení Josef Nejedlý.

Tradičně se ve volebních programech objevuje také podpora sportu, různých společenských organizací a volnočasových aktivit zejména pro mládež. Volně dostupná sportoviště pro lidi, kteří mají zrovna chuť si zasportovat a nejsou nikde organizováni, podporuje program Věcí veřejných či KDU – ČSL. Za větší spolupráci s Fakultou managementu VŠE při rozvoji města se hodlá zasadit ČSSD, ODS, SZ a NK a TOP 09.
Komunální politici ale slibují i šetření kapes voličů, ODS nechce dva roky zvyšovat daň z nemovitostí, komunisté zase slibují snížení cen vodného, stočného a tepla a poplatků za odpady.

Naopak naplnit městskou kasu maximálním využitím dotací chtějí třeba Vv či SNK ED.
Vypracování plánu komplexního rozvoje města do budoucnosti s názvem „ VIZE 2030“ pak slibuje Volba pro Jindřichův Hradec.

Připravujeme plné znění volebních programů