Tradičními dotačními programy v oblastech sportu, volnočasových aktivit dětí a mládeže, kultury a zájmové činnosti, obnovy kulturního dědictví a sociální oblasti se zabývali radní Jindřichova Hradce.

„Souvisí s tím vyhlášení jednotlivých výzev, které jsou připraveny tak, aby zejména sportovní kluby a kulturní spolky mohly o městské dotace žádat už na začátku ledna,“ zmínil tajemník úřadu Karel Holý.

Dle návrhu radních nedochází k výraznějším změnám od letošní podoby grantových programů. Celá věc ale závisí jak na souhlasu zastupitelů, tak na schválení rozpočtu města na rok 2020. Oba body jsou zařazené na programu jednání zastupitelstva ve středu 18. prosince.

„Rada se dohodla, že doporučí zastupitelstvu zvážit, jak přistoupit k položce preferovaný sport, o jaký klub by se mělo jednat, případně zda toto nerozdělit do více výzev,“ dodal tajemník k nejsledovanějšímu grantu.