Charita sem nově přesunula i některé ostatní služby, například poradnu pro lidi v nouzi a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. V jejím původním sídle, v Bílém domě v Pravdově ulici, zůstává v přízemí základní sociální poradenství a materiální pomoc.

„Nízkoprahový klub otevřel po několika letech snahy. Přesunul se do Hradce ze Starého Města pod Landštejnem. Byla po něm velká poptávka. Máme předpoklad až devadesáti dětí, které by jej během roku mohly využít,“ uvádí ředitelka Farní charity Karolína Píchová.
A jak nízkoprahový klub pro děti a mládež funguje? Ředitelka vysvětluje, že se jedná o zařízení, do kterého mohou dorazit děti a mladí ve věku od 7 do 22 let, kteří mají nejrůznější osobní problémy.

„Mohou to například být problémy ve vztazích v rodině, kdy se rodiče dítěti nevěnují, nebo dítě třeba může mít těžkosti kvůli tomu, že rodiče mají nějakou závislosti či jiné potíže. Může sem přijít i dítě, které má problémy ve škole – může mít trápení s vrstevníky, nemá kamarády, šikanují ho, nemá si s kým promluvit…“ vypočítává Karolína Píchová.

Na děti v nízkoprahovém klubu čekají nejrůznější hry, například deskové, fotbálek nebo herní konzole a počítače, čeká na ně i připravený program. Podle ředitelky charity se tak vytváří atmosféra a prostor pro to, aby se dítě otevřelo a bylo k pracovníkům sdílnější.

O KLUBU KOMPAS:
- Slouží dětem a mládeži od 7 do 22 let.
- Jedná se o službu pouze pro děti. Pokud se problémy týkají i rodičů a jejich kompetencí, mohou na stejném místě navštívit sociálně aktivizační službu, kde se pracuje s celou rodinou. Rodič mnohdy ani nemusí vědět, že dítě do klubu chodí.
- Dva pracovníci na děti na místě čekají od 13:30 do 19 hodin, a to každý všední den.
- Kapacita klubu Kompas je patnáct dětí.