Jedním z nejsledovanějších bodů středečního jednání zastupitelů byla budoucnost Husových sadů. „Zastupitelstvo uložilo příslušným odborům města, aby po dokončení územní studie sídelní zeleně, která byla zpracovaná, předložily návrh, jak dále postupovat s touto problematikou. Po zhodnocení všech možných údajů, které máme k dispozici, a některých údajů pocházejících z veřejnosti, byly uchopené čtyři možné varianty, jak dále postupovat,“ sdělil starosta Stanislav Mrvka (ČSSD).

První variantou bylo ponechat park ve stávajícím stavu a provádět pouze každoroční nutnou údržbu, druhá pak hovořila o zpracování plánu péče pro celé sady za spolupráce zahradního architekta a arboristy. „Další varianty pak hovoří o zadání architektonické soutěže,“ popsal starosta.

Nová stavba se sedlovou střechou vychází půdorysně a architektonicky ze stylu starších objektů, je však pouze jednopodlažní. Barevnost také připomíná dřívější budovy školky.
Školka na sídlišti Hvězdárna otevře novou třídu

Třetí možností je zadat zpracování návrhu přímo nějakému renomovanému architektovi. „Ale tento způsob zadání není vhodný z pohledu zákona, ani z pohledu pravidel České komory architektů. Čtvrtá možnost, vypsání architektonické soutěže, má potom dvě varianty,“ uvedl starosta Stanislav Mrvka.

Jak šel čas - V letech 2016/2017 došlo k vykácení stromů v části parku při první etapě revitalizace. - Další dvě plánované etapy revitalizace se neuskutečnily. Zastupitelstvo navíc v roce 2019 původní usnesení o dalším kácení zrušilo, aby k němu už nemohlo dojít.

V první by se jednalo o zadání anonymní soutěže, kde návrhy revitalizace parku zhodnotí porota, v níž budou většinu tvořit odborníci a může v ní být pouze menšina zástupců města – město by tudíž nemohlo výsledek nijak ovlivnit. „Rada proto doporučuje zastupitelům ke schválení druhou možnost, tedy architektonickou soutěž jako zakázku malého rozsahu, kde by se oslovil konkrétní počet architektů a kde zadavatel má v komisi zásadní slovo. Byla by tam možnost vstupu veřejnosti formou workshopů. Dle ceníku komory architektů by nás to vyšlo na zhruba půl milionu korun,“ představil.

Ještě před začátkem diskuze zastupitelů se k věci vyjádřili tři zástupci z řad veřejnosti. Jiří Plucar například uvedl: „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasadili o to, aby další revitalizace byla zastavena. Když slyším, že se nadále mají účastnit architekti, tak to považuji za krok zpět. Teď jsme ztratili zase půl roku, než jsme o tom zase začali jednat, park je neudržovaný už dvacet let,“ zmínil s tím, že doufá, že nedojde ke kácení dalších stromů z koncepčních důvodů.

Pohled na boční fasádu budovy 1. základní školy v jindřichohradecké Štítného ulici.
1. základní školu v Hradci čekají velké opravy

Podle další přihlášené, Lenky Navarové, by k výsadbě podle nového navrhovaného projektu mohlo dojít nejdříve na podzim roku 2021. „Tento postup není vhodný z důvodů věcných ani finančních. Stávající stromy budou starší, možná z nich některé onemocní a zmizí. Jejich přítomnost v parku hraje zásadní význam pro příznivý význam nových sazenic,“ řekla a dále apelovala na urychlení procesu výsadby za použití stávajících dokumentů, které má město již zpracované.

S jiným návrhem se do diskuze přihlásil zastupitel Jan Pokorný (HSaR+Svobodní). „Pan starosta zmínil, že poslední inventarizace stromů v parku soudním znalcem byla provedena v roce 2014. Pojďme zadat inventarizaci se zaměřením na posouzení zdravotního stavu jednotlivých stromů a zpracování návrhu opatření pro ně. Mít takový podklad je nutné, ať už schválíme jakoukoliv soutěž a jakýkoliv zásah. Je potřeba mít to nezávisle na stole. Jsme v šesté sezoně od poslední inventarizace. Je potřeba začít hned,“ řekl.

Václavská ulice v Jindřichově Hradci. Ilustrační snímek.
Radní schválili firmu, která opraví část Václavské ulice

Zastupitel Jaroslav Chalupský (HSaR+Svobodní) uvedl: „Připadá mi racionální přístup a úvaha paní Navarové. My spoustu věcí máme, dali jsme za ně peníze, máme jistou designovou představu, jak by to mohlo vypadat. Nehnal bych se do dalších soutěží, architektonických studií a šel bych stylem návrhu Jana Pokorného. Udělat si koncept, co kde dosadit, a využít, co máme,“ zmínil.

Zastupitelstvo s návrhem Jana Pokorného souhlasilo – všemi 22 hlasy přítomných. Úvahy o architektonické soutěži se tak posunuly do budoucna.