Přestože současný stav náměstí Míru v Jindřichově Hradci je z našeho pohledu neuspokojivý, protože náměstí připomíná spíše parkoviště, nemohou jindřichohradečtí Zelení plně podpořit ani jednu z nabízených variant a už vůbec nemohou podpořit proces, který vedl k vítěznému projektu.

Základním problémem současného, ale i plánovaného, pojetí náměstí Míru je, že z největší části slouží jako parkoviště osobních automobilů, které naprosto nebere v úvahu, že toto náměstí je součástí historického středu Jindřichova Hradce a vyhovuje pouze vlastníkům osobních automobilů, kteří nejsou ochotni udělat pár desítek kroků navíc a proto musí parkovat přímo v historickém centru města. Toto pojetí nejenže zcela ničí původní účel náměstí, tedy místa, kde se lidé shromažďují, ale odrazuje i turisty, kteří nemají důvod se na "parkovišti Míru" zdržovat, neboť podobná parkoviště jsou téměř všude. Doprava v centru města včetně náměstí Míru je předimenzovaná díky nízkému rozvoji a nízké samoobslužnosti sídlišť s výjimkou velkých hypermarketů, za ostatními službami musí občané zamířit do centra

Jindřichohradečtí Zelení sice vítají, že se městská rada rozhodla nepříznivou situaci změnit, ale již samotný průběh procesu vzbudil naše obavy. Městská rada sice dala možnost občanům Jindřichova Hradce vybrat si ze dvou nabízených variant, k nimž v průběhu přibyla ještě třetí možnost, ale skutečnost, že občané měli na vyjádření pouze 14 dní tuto možnost značně omezila a přidání třetí varianty, kterou většina občanů ani nestihla zachytit, protože byla zveřejněna pět dní před koncem hlasování, udělala z hlasování čistý cirkus.

Ani jedna z nabízených variant nesplňuje očekávání jindřichohradeckých Zelených, neboť více či méně zůstává náměstí stále parkovištěm. Zelení v Jindřichově Hradci proto vyzývají městskou radu, aby upustila od zbrklého a zpackaného výběru a zahájila poctivou diskusi s občany o revitalizaci náměstí Míru. Po ukončení této diskuse a zjištění mínění většiny angažovaných by mělo dojít k vypsání transparentní architektonické soutěže s výsledkem alespoň přibližně odpovídajícím přání většiny občanů Jindřichova Hradce.

"Náměstí od pradávna sloužila lidem jako místo setkání, kde byly pořádány trhy a veřejné akce a dělat z nich parkoviště osobních automobilů je jejich degradace," říká Bronislav Tomek, předseda Zelených v Jindřichově Hradci

Jindřichohradečtí Zelení navrhují vrátit náměstí původní historický vzhled i účel, tedy místo, kde by se pořádaly trhy, což je skvělá šance pro místní zemědělce a řemeslníky, a různé kulturní akce. Další nezanedbatelnou funkcí náměstí je relaxace, takže by na něm měly být lavičky a zahrádky, což zajisté uvítají majitelé zdejších restaurací. Uvědomujeme si ale, že doba již pokročila, takže by na náměstí Míru mělo zůstat několik parkovacích míst pro invalidy a zásobování a zároveň by měla zůstat možnost průjezdu náměstím z Rybniční ulice do Ulice Komenského a naopak. Na náměstí by také měla být v létě možnost rozsáhlého parkování pro cyklisty, kterou lze zajistit mobilními parkovacími místy. Zrovna tak přístup k pitné vodě a městská zeleň by měly mít na náměstí své místo.

"Takové náměstí by určitě přitáhlo pozornost místních i turistů a prospělo by tak k vyšší kvalitě života v Jindřichově Hradci." uzavírá Bronislav Tomek, předseda Zelených v Jindřichově Hradci