Soutěž vyhlásil Geofyzikální ústav Akademie věd ČR v rámci projektu Otevřená věda a z celkových 84 výtvarných prací bylo vybráno deset, které budou po dobu jednoho měsíce k vidění v Jindřichově Hradci.

Ve čtvrtek 17. září si hvězdárna připravila prezentaci své činnosti v angličtině pro laureáty Mezinárodní rozhlasové soutěže Corcentino Praga.

Den před tím se planetárium prezentovalo představitelům obcí ze Železnobrodska.