„Od zadávání domácího opakování, písemných úkolů a témat samostudia přecházejí stále více k vytváření originálních výukových materiálů, do jejichž struktur promítají své dosavadní zkušenosti, specifika jednotlivých předmětů a pochopitelně také věkovou kategorii žáků,“ zmínil učitel Karel Sláma z jindřichohradecké 3. základní školy v Jarošovské ulici.

Ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.
Epidemiolog je jako detektiv, říká šéfka hygieny

Tam se učitelé pustili mimo jiné do natáčení výukových videoprogramů, které po dokončení žáci najdou v příslušném odkazu na stránkách školy.

„Jejich výroba, která probíhá v improvizovaných podmínkách, klade nemalé nároky na všechny zúčastněné, stejně jako následné zpracování natočeného materiálu – střih, ozvučení, obrazová a zvuková korekce atd. Aktuální témata z chemie, českého jazyka, fyziky, matematiky a posléze i dalších disciplín v takto názorném provedení nepochybně žákům pomůžou při zdolávání dalších partií učiva v domácích podmínkách,“ dodal Karel Sláma.