Na zasedání zastupitelstva se nejvíc vyjadřujete k sociální problematice, což vzhledem k vaší profesi pochopitelné. Jak moc vám právě tento post otevřel možnosti k realizaci v dané oblasti?
Určitě mám jako zdravotní sestra k tomuto tématu nejblíže. Když jsem se stala členkou zastupitelstva, snažila jsem se o zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb. Tato tématika úzce souvisí s poskytováním odborné ošetřovatelské péče v bytě nemocných, kterou Agentura sester zajišťuje.

Jaké jsou například potřeby uživatelů sociálních služeb ve městě?
Ve městě je dostatečně zajištěná síť pečovatelských domů, které využívají převážně soběstační obyvatelé. Při ztrátě soběstačnosti je nejlepší možností zůstat ve svém rodinném prostředí a zajistit potřebné terénní služby. další možností pro bezmocné a plně závislé občany je umístění do Domova seniorů v Otíně, který ale svou kapacitou neodpovídá již požadavkům a jsou tam dlouhé čekací doby. Proto bylo nutné rozšířit terénní pečovatelské služby a s touto nabídkou přišla společnost Ledax, která od loňského roku nabízí služby i ve večerních hodinách a o víkendech. Došlo i k zajištění služby osobní asistence v činnosti Mesady. Velkou nadějí pro rozvoj dalších potřebných sociálních služeb je Komunitní plán, který byl v roce 2008 schválen zastupitelstvem města. V této souvislosti vyšel katalog poskytovatelů sociálních služeb, který zlepšil informovanost o nabídce a aktivitě ve městě. K dostání je na odboru sociálních věcí, v domech s pečovatelskou službou, u ambulantních lékařů, ale i v dalších zdravotnických a sociálních zařízeních.

Když hovoříte o Komunitním plánu, podílela jste se nějak na jeho tvorbě?
Osobně jsem se zúčastňovala veřejných setkání a jednání v pracovních skupinách při jeho přípravě. Největší pozornost jsem zaměřila potřebám seniorů, u kterých jsem z vlastních zkušeností vnímala nejvíce nedostatků v zajištění potřebných služeb. Citelně chybí stacionář pro krátkodobé umístění lidí s různou mírou zdravotního postižení. Toto pobytové zařízení by mohlo sloužit i v případě, kdy rodina pečující o osobu blízkou potřebuje čas k odpočinku. Kdo na vlastní kůži nezažil, jak je tato péče fyzicky i duševně náročná, nepochopí.

To jsou jistě zajímavé myšlenky, máte nějakou konkrétní představu o jejich realizaci?
Jako nejlepší varianta se jeví zastřešit všechny služby pro seniory, a to jak terénní, tak i pobytové, do jednoho objektu. Z mého pohledu by nejvíce vyhovoval areál bývalé územní vojenské správy, který nabízí ministerstvo obrany k prodeji. Bohužel, do výběrového řízení o koupi objektu se město nepřihlásilo z důvodu finanční náročnosti. (Pozn. autora: Ministerstvo obrany objekt územní vojenské správy nabízelo nejprve za 6 milionů, poté slevilo na 4,1 milionu korun. Podle webových stránek další nabídku chystá na začátek března.)

Zmínila jste seniory, co třeba další oblasti jejich života?
Snažila jsem se třeba také prosadit požadavek na slevy pro seniory v městské hromadné dopravě, do rozpočtu města pro letošní rok ale zahrnutý nebyl.

A co jiné skupiny obyvatel, tam je podle vašeho názoru vše v pořádku?
V rámci působnosti města je absence i poskytovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a lidí, kteří se ocitli bez bydlení. Tak, jak je zajištěn Azylový dům pro matky s dětmi v Políkně, tak i krizové bydlení potřebným je zahrnuto ve schváleném Komunitním plánu. Chce to ale větší aktivitu v prosazování potřebných služeb ze strany odboru sociálních věcí. Na všechny tyto služby jsou dotační programy.

Letošní rok je také rokem komunálních voleb, takže mi nedá, abych se nezeptala, zda budete opět kandidovat do městského zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že letos již v komunálních volbách kandidovat nebudu, přenechám prosazování rozvoje sociálních služeb ve městě kolegům z ODS, protože tato strana podle mých zkušeností nejvíce vnímá priority v této oblasti.