V Třeboni rada města na konci minulého týdne odvolala ředitele Jaroslava Císaře, který tam zůstává jako pracovník, a v Lomnici nad Lužnicí bude z úsporných důvodů bez práce od 1. února dlouholetá pracovnice infocentra Dagmar Němcová.

„Snažil jsem se pracovat, jak nejlépe jsem uměl a bavilo mě to. Věnoval jsem tomu spoustu času i v mimopracovní době. Nová radnice posoudila mou práci jinak. Zatím zůstávám jako pracovník íčka a pracuji na předání všech písemností,“ uvedl odvolaný ředitel Jaroslav Císař.

Po dobu, než bude jmenován nový ředitel infocentra, bude zastupující ředitelkou jeho dlouholetá pracovnice Eva Potužáková. „Jedná se o zkušenou pracovnici, takže chod infocentra bude pokračovat bez problémů dál,“ uvedl starosta Třeboně Jiří Houdek. Výběrové řízení bude vyhlášeno zřejmě již příští středu. „Pro odvolání ředitele jsme se rozhodli proto, že chceme změnit koncepci kultury ve městě. Záměrem je, aby infocentrum zajišťovalo kulturu nejen pro město a městská zařízení, ale také pro lázně, aby se kulturní a servisní programy doplňovaly a vzájemně si nekonkurovaly,“ vysvětlil Jiří Houdek.

Uchazeč o post ředitele by měl předložit vlastní koncepci, která by vizím a záměrům radnice odpovídala. „Nic nebrání tomu, aby se bývalý ředitel Jaroslav Císař zúčastnil nového výběrového řízení,“ doplnil Jiří Houdek.
Razantní změny plánují také v Lomnici nad Lužnicí. „V současné době pracují v infocentru a knihovně dva lidé. Rozhodli jsme se pro úsporu jednoho zaměstnance, a to k poslednímu lednu. Služby bude zabezpečovat nová obecně prospěšná společnost,“ řekla starostka Lomnice nad Lužnicí Iva Nováková.
Vizí lomnické radnice podle starostky Ivy Novákové je provozování místního informačního centra i knihovny od 1. února prostřednictvím nově vznikající obecně prospěšné společnosti, která bude zřízená s účastí zástupců města. Důvodem je zlepšení kultury ve městě.

„Provoz bude pokračovat bez přerušení v infocentru i knihovně, kde zůstává stejná pracovnice. Obecně prospěšná společnost bude zajišťovat zejména propagační činnost, zajišťovat akce a informovanost pro turisty i místní obyvatele. Redukování ze dvou na jedno pracovní místo pro nás znamená úsporu jedné mzdy, protože kulturní činnost je jen málokdy výdělečná,“ doplnila starostka Lomnice nad Lužnicí Iva Nováková.
Výsledný efekt budou podle ní vyhodnocovat po skončení letošního roku.

Dalšími důvody, které vedly třeboňské radní k radikálnímu rozhodnutí, je neuspokojivý stav fungování íčka.
„Za dva měsíce, kdy jsem ve funkci, jsme společně s novou radou města sledovali činnost informačního centra a rozhodli jsme o větší prezentaci města Třeboň. Negativní zkušeností pro mne byl nedávný veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně, kde Třeboň neměla dostatek propagačních materiálů, neúčastnila se prezentace ve stánku Jihočeského kraje ani v tandemu v projektu Rožmberský rok,“ odůvodnil Jiří Houdek.
Snahou radnice je podle jeho slov podporovat a rozšiřovat festivalovou činnost v historickém jádru města a smysluplné využití prostor v zrekonstruované Besedě a kině.

„Kulturu by měl mít po dramaturgické stránce na starosti jeden člověk z infocentra, ale na lázních ji budou zajišťovat dál stejní lidé,“ uzavřel Jiří Houdek.