Vyplynulo to z pravidelné kontroly, která byla v informačním centru vloni v prosinci ohledně dodržování podmínek vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi informačním centrem a agenturou CzechTourism.

„Při kontrole bylo zjištěno několik nedostatků, které měly být do tří měsíců napraveny. Při opakované kontrole na konci března se zjistilo, že se tak nestalo,“ vysvětlil ředitel regionálního odboru Petr Kratochvíl důvody, proč byla smlouva ukončena.

„Nastoupil jsem v září, kdy mi nebylo nic řádně předáno. Nedostal jsem potřebné informace,“ řekl ředitel íčka Jaroslav Císař. Dodal, že po březnové kontrole jednal s Petrem Kratochvílem telefonicky a poslal i písemné odvolání. Rozhodnutí se však nezměnilo.

Starosta města, které je zřizovatelem informačního střediska, Jan Váňa nebyl o situaci informován. V současné době zjišťuje okolnosti. Uvedl, že se bude Třeboň ucházet o obnovení smlouvy.

Jde o prestižní záležitost

Podceněním prosincové kontroly vzniká řetěz komplikací. Kromě zákazu používání stejného označení bude například vyňato třeboňské infocentrum z internetových stránek CzechTourismu. Město Třeboň je také členem sdružení historických měst Česká inspirace.

„Nepůsobí dobře, když jedno z našich měst přijde o certifikaci. S CzechTourismem úzce spolupracujeme na různých projektech. Jsme pro inženýra Kratochvíla spolehlivým partnerem. Certifikát je pro nás profesní záležitostí,“ uvedla členka výkonného výboru České inspirace Marcela Brabačová. Pro většinu infocenter je spolupráce s centrálou cestovního ruchu prestižní záležitostí. „Je to podobné, jako by luxusní hotel ztratil hvězdičku,“ řekla Marcela Brabačová. Doplnila, že díky certifikátu k poskytování informačních služeb se mohou ucházet o potřebné granty z krajského úřadu, bez něj by to u nich v Karlovarském kraji nešlo.

V infocentru chyběly síly

„Nebylo to jen mými nedostatečnými zkušenostmi, ale i tím, že v té době byla za pultem dlouhodobě jen jedna pracovnice, protože předtím jedna kolegyně dala výpověď,“ vysvětlil ředitel Císař.

Podle něj byla pracovnice přetížená a nejspíš proto mohla podat nedostatečné informace. Nutno připomenout, že kontroly byly provedeny mimo sezonu, tedy v době, kdy přichází nejméně zákazníků.