Inspektoři objevili lomy na pružinách mezi skříní vozidla a podvozkem. V kombinaci s nedovoleným zborcením koleje došlo k vyšplhání okolku na temeno kolejnice a následnému vykolejení. Závada na trati přitom byla zjištěna už dříve, Drážní inspekce ale nenašla žádný záznam o jejím odstranění nebo přijetí opatření k zajištění bezpečnosti provozovaní dráhy a drážní dopravy.

Střet auta s vlakem na úzkorozchodném železničním přejezdu v Nové Včelnici.
Téměř stoletý řidič vjel pod vlak úzkokolejky. A u Tábora vlak najel do stromu

Vykolejily obě nápravy předního podvozku. Vykolejený motorák M27.004 (přezdívaný mimo jiné ponorka) ujel ještě téměř 50 metrů. Vezl šest cestujících, nikomu se nic nestalo, škoda byla vyčíslena na 219 tisíc korun.

Motorák vezl šest cestujících, nikomu se nic nestalo. Škoda byla vyčíslena na 219 tisíc korun.

„Při šetření bylo zjištěno porušení právních předpisů, týkající se úloh a povinností provozovatele dráhy a dopravce,“ napsala inspekce v závěrečné zprávě. Do jejího vydání inspekce od JHMD neobdržela „žádná opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí týkajících se měření a vyhodnocování GPK (geometrické polohy koleje)“.

Drážnímu úřadu doporučila, aby „v rámci své činnosti jako národního bezpečnostního orgánu přijal opatření, které zajistí u provozovatele dráhy JHMD aktualizaci, doplnění, vzájemné sladění a provázání všech vnitřních předpisů a technologických postupů v oblasti železničního svršku, odstraňování závad a vykonávání navazující kontrolní činnosti“.