Jak řekl Deníku starosta Číměře Petr Šachl, situace se na hlavní silnici zlepšila až neuvěřitelným způsobem.

„Vyhodnocení informativního radaru měření rychlosti si provádíme sami. Zajímá nás především rychlost, ale také průjezdnost. Tyto informace pak zohledňujeme při tvoření územního plánu, který v současné době zpracováváme,“ dodal starosta.

Miroslav Cihelka