Do diskusního panelu zasedli zastánci i odpůrci budování hlubinného úložiště.

„Diskuse proběhla v otevřeném, konstruktivním duchu. Zájmy státu a obcí, které se nachází v blízkosti vytipovaných lokalit, jsou však stále neslučitelné,“ řekl ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRaO) Vítězslav Duda.

Zároveň připustil, že se harmonogram plánovaného průzkumu už s ohledem na současnou politickou situaci posune. „Než před obce předstoupíme s žádostí o provedení geologického průzkumu, chceme prosadit změny v Atomovém zákonu, kde musí být jasně definované finanční příspěvky pro dotčené obce,“ potvrdil Duda a doplnil, že pokud vše půjde hladce, změny v zákonu očekává až v půlce roku 2011. „Toto období chceme využít k dalším jednáním. SÚRaO také dostala za úkol prozkoumat vhodné lokality ve vojenských újezdech, takže zde bychom začali,“ řekl ředitel na závěr.

Odpůrci hlubinného úložiště, mezi něž patří zejména představitelé většiny dotčených obcí, však i po tomto veřejném slyšení zůstávají ve svém názoru neoblomní. „Bohužel z diskuse moc dobré pocity nemám. Spíše zde každá strana potvrdila své postoje, které prezentuje od počátku. Naše obec se i nadále bude řídit výsledky referenda z roku 2004 a všemi prostředky bojovat proti záměru zde provést, byť jen geologický průzkum,“ potvrdil starosta Lodhéřova Jiří Dvořák.

Miroslav Cihelka