„Řekněte, kdo by chtěl mít dobrovolně ve svém okolí úložiště radioaktivního odpadu? Stačí, že tu máme uran,“ povzdechli si starší manželé z Nové Včelnice.

Únorový otevřený dopis státním institucím, ve kterém se zástupci jindřichohradeckých měst a obcí vyjadřovali proti umístění radioaktivního odpadu v jejich lokalitě a proti hrozící stagnaci rozvoje zdejších měst a obcí, není zapomenutou záležitostí.

„Odpověď na tento dopis jsme například dostali od všech oslovených institucí, ale žádnou jsme nedostali od ministerstva obchodu a průmyslu a státního úřadu Správy úložišť radioaktivních odpadů. Z politiků se nás zastal pouze Jan Zahradník a Jiří Guth,“ vysvětlil starosta Lodhéřova Jiří Dvořák.

Srpnové jednání zástupců ohrožené lokality se soustředilo na připomínky k Politice územního rozvoje, kterou připravuje ministerstvo pro místní rozvoj.

„V tomto dokumentu má být zapracováno všech šest vybraných lokalit, ve kterých se uvažuje o vybudování hlubinného úložiště vysoce radiokativních odpadů,“ vysvětlil Jiří Dvořák.

Podle něj to v praxi znamená, že všech šest vybraných lokalit bude zaneseno v územních plánech i dotčených obcí. Což znamená pro tyto obce prakticky stavební uzávěru a další rozvoj obcí tak bude blokován.
„Vláda přitom schválila koncepci, ve které se uvádí, že teprve v roce 2015, kdy budou s konečnou platností vybrány dvě nejvhodnější lokality, bude jejich ochrana zajištěna v územních plánech. Proč tedy a jakým právem chtějí nyní zanést všech šest lokalit do plánu Politiky územního rozvoje?“ uzavřel Jiří Dvořák.

Návštěvníci webu obce Lodhéřov tam najdou odkaz, jakým způsobem se mohou k tématu vyjádřit.