Místostarostka Magda Blížilová objasnila: „Rada města zastupitelům navrhuje tyto finance rozdělit na dvě části. Dva miliony z celkové částky půjdou do městského dotačního programu na podporu sportu, konkrétně na činnost dětí a mládeže. Zbylých tři sta tisíc potom do nadačního fondu rozvoje města.“

Na jednom z předchozích jednání zastupitelstvo navrhlo navýšení sportovních dotací právě o dva miliony korun tak, aby pokrylo požadavky všech sportovních klubů ve městě.

Nadační fond pro rozvoj města Jindřichův Hradec řídí devítičlenná správní rada v čele se starostou Stanislavem Mrvkou. Město do něj každoročně vkládá finance, které správní rada přerozděluje do kulturní, sociální, investiční nebo památkové oblasti na základě žádostí veřejnosti. Do fondu darují peníze také soukromé společnosti.