„Plán analyzuje současný stav vodovodů, kanalizací, úpravny vody i čistírny ve městě. Vyplývá z něj také jakou životaschopnost sítě mají a odhaduje investice, které budou nutné k udržení provozuschopnosti,“ vysvětlil starosta Velenic Jaromír Slíva.

Zatím to vypadá, že by město muselo investovat asi šest milionů korun ročně. Podle starosty se však jedná jen o teoretický výpočet, protože ne vždy je možné odhadnout rozsah oprav předem.

Víc by mohly napovědět kamerové zkoušky kanalizací, které zjistí skuteční stav potrubí. Podle toho pak stavebníci zvolí i správnou technologii opravy. Díky těmto zjištěním by pak bylo v některých případech možné použít i levnější postup opravy a vyhnout se tak například výkopům, které znepříjemňují život chodcům i řidičům.
„Kamerové zkoušky nebudeme dělat plošně po celém městě, ale jen na některých místech,“ doplnil starosta.

Plán ještě není definitivní a jeho konečnou podobu budou zastupitelé schvalovat až v prosinci.