Žáci pátých tříd nemají žádné zkušenosti s tabákem, pouze občas viděli cigaretu u rodinných příslušníků. Alkohol odmítají, ochutnali ho jen výjimečně v rodině, kdy jim byl nabídnut u příležitosti některých svátků či oslav.
K drogám zaujímají jednoznačně negativní postoj („odumírají mozkové buňky“), stejně tak i k marihuaně.

Starší již znají

Zato žáci osmých tříd již cigaretu ochutnali a někteří i příležitostně kouří. O alkoholu prohlašují že škodí, ale v rozumné míře („sklenička vína k pizze“) se mu nebrání. Tvrdší drogy odsuzují, někteří stejně tak i marihuanu, ale jiní prohlašují, že konopí nezpůsobuje závislost jako ostatní drogy a nebrání se občasné konzumaci.
A jak vidí situaci jindřichohradecké protidrogové centrum občanského sdružení Meta? Jeho vedoucí Božena Havlová pracuje v této oblasti již od roku 1994, kdy byla spoluzakladatelkou sdružení Podané ruce.
„Právě v roce 1994 jsme zaznamenali prudký nárůst drogově závislých,“ říká Božena Havlová a pokračuje: „Bohužel nebyly dostupné takové služby, jako jsou dnes. Většina uživatelů drog si již prošla vězením či psychiatrickou léčebnou, někteří byli závislí i mnoho let.
Dnes věnujeme velkou pozornost prevenci, která probíhá na základních a středních školách na Jindřichohradecku, kde máme stabilních 22 škol, které se opakovaně zapojují do našeho programu. Pořádáme interaktivní besedy, kterých se naposledy zúčastnilo 3250 žáků, stejně tak programy pro pedagogické týmy i rodiče.“ Podle jejích slov se nemá podceňovat ani spolupráce mezi uživateli návykových látek a jejich přáteli či příbuznými.

Pomoc okolí

„Je důležité o problému mluvit, zapojit i okolí, aby pochopilo, proč onen člověk sáhl po droze, a podalo mu pomocnou ruku,“ myslí si Božena Havlová. „Někteří lidé nás odsuzují kvůli terénní práci, kdy jednáme přímo s drogově závislými. Jsou názoru, že tento návyk podporujeme, ale opak je pravdou. Naší prioritou je nabídnout jim sociální pomoc, udržovat s nimi kontakt a v neposlední řadě je tu i výměna injekčních jehel, která napomáhá, aby se touto cestou přenosné nemoci nerozšiřovaly dále mezi lidi,“ dodává.
Podle celostátních čísel v posledních letech počet uživatelů drog nestoupá ani neklesá, procento se drží přibližně na stále stejné úrovni.

Andrea Krejčířová