Rozpaky vzbuzuje hlavně rušení lůžek na dětském oddělení. Kolik jich vlastně ubude?

Tlak na snížení počtu lůžek na dětském oddělení vznikl při jednání se zdravotními pojišťovnami o rozsahu smlouvy od 1. ledna příštího roku. Všechna zdravotnická zařízení v republice mají totiž od všech zdravotních pojišťoven vypovězené smlouvy ke konci letošního roku. V současné době s pojišťovnami intenzivně jednáme. Původní požadavek byl, abychom počet lůžek na dětském oddělení snížili o sedm. Podle předběžných dohod bychom však rušili pouze tři lůžka.

Dětské oddělení ale není jediné. O kolik lůžek přijde nemocnice celkem?

Zpočátku to vypadalo, že bychom přišli celkem o jedenáct lůžek. Mělo to být už výše zmiňovaných sedm lůžek na dětském a čtyři na očním. Tím by ale došlo k faktické likvidaci lůžkové části očního oddělení. Proto jsme navrhli deset míst. Tři bychom zrušili na pediatrii a sedm na chirurgii.

Nedojde na těchto odděleních k snížení kvality a rozsahu péče?

K žádnému omezení spektra poskytovaných výkonů by nemělo dojít. Snahou vedení nemocnice je, aby tohle bylo zaručeno.

Omezování lůžek je ale jen jednou částí všech úsporných opatření. Co ještě nemocnici čeká?

Je důležité říct jednu zcela zásadní věc. Nemocnice je od počátku roku v záporném hospodářském výsledku. A při jednání představenstva už je vyvíjen určitý tlak na taková opatření, která by vedla k jeho zlepšení. Kdyby nemocnice neprodala svůj majetek za zhruba 30 milionů korun, tak by v obou předcházejících letech byla ve ztrátě. Požadavek je takový, aby se snížil počet stanic, respektive středního zdravotnického personálu. Z určitých údajů, které máme v rámci Jihočeského kraje k dispozici, vyplývá, že určitou rezervu by nemocnice mohla v této oblasti mít.

Jak by to mělo být provedeno?

Naší snahou je, aby k této redukci došlo cestou přirozeného úbytku. To jsou například odchody do důchodu nebo neprodlužování pracovních smluv na dobu určitou.

Pokryje přirozený úbytek zaměstnanců tuto snahu o úspory?

To zřejmě nepokryje. Několika zaměstnancům z oblasti středního zdravotnického personálu budeme muset pravděpodobně dát výpovědi. Zatím to ale není zdaleka rozhodnuto. Na konci měsíce června bude schůze představenstva nemocnice, kde budeme o této věci dále jednat.

Už jste o této věci zaměstnance informoval?

V pondělí jsem se zúčastnil schůze Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, kde jsem o celé záležitosti hovořil a snažil se ji vysvětlit.